گیاه Adiantum capillus-veneris

Adiantum capillus-veneris
پرسیاوشیان
2
L.
Maidenhair Fern
3
Polypodiaceae

عکس

0.3
0.3
-
سرخس
کند
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تیمار اثرات نیش حشرات
خلط آور
خنک کننده
شیرافزا
ضد سرفه
ضد شوره
ضد کرم، کرم کش
قاعده آور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
چای
نوشیدن

سایر موارد استفاده

محصولات مو