گیاه Adonis vernalis

Adonis vernalis
چشم قرقاول
3
L.
Pheasant's Eye
0
Ranunculaceae

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تنگ کننده عروق
مدر، ادرارآور
مقوی قلب