گیاه Aesculus glabra

Aesculus glabra
-
1
Willd.
Ohio Buckeye
1
Hippocastanaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
متفرقه

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب
صابون