گیاه Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum
شاه بلوط هندی
4
L.
Horse Chestnut
3
Hippocastanaceae

عکس

30
15
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
تب بر
تنگ کننده عروق
خلط آور
درمان با گل به روش باخ
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مخدر
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
صابون
ماده رنگ
نشاسته