گیاه Aesculus pavia

Aesculus pavia
-
1
L.
Red Buckeye
3
Hippocastanaceae

عکس

5
3
خزان کننده
درختچه
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
خواب آور
سرطان
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب
صابون