گیاه Aesculus x carnea

Aesculus x carnea
-
1
Hayne.
Red Horse Chestnut
3
Hippocastanaceae

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

درمان با گل به روش باخ

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

صابون