گیاه Ailanthus altissima

Ailanthus altissima
درخت عرعر
3
(Mill.)Swingle.
Tree Of Heaven
2
Simaroubaceae
A. glandulosa. Toxicodendron altissimum.

عکس

25
15
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
بله
نه
-
بله
عدم تحمل باد

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
التهاب زا
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد باکتری
ضد کرم
قابض
قاعده آور
قلبی
قی آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

احیای خاک
پرچین
تانین
تثبیت خاک
چوب
حشره کش
دورکننده
علف کش
ماده رنگ