گیاه Ajuga reptans

Ajuga reptans
لبدیسی رونده، لبدیسی گسترده، فرش منجوقی، آجوگا
3
L.
Bugle
2
Labiatae

عکس

0.3
0.6
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
قابض
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین