گیاه Alangium platanifolium

Alangium platanifolium
-
1
(Siebold.&Zucc.)Harms.
-
2
Alangiaceae
Marlea platanifolium.

عکس

3
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

حشره کش