گیاه Albizia julibrissin

Albizia julibrissin
هزاربرگ، شب خسب، درخت گل ابریشم
2
Durazz.
Mimosa
3
Leguminosae
Acacia mollis. Acacia julibrissin.

عکس

12
10
خزان کننده
درخت
-
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
بهبود دهنده زخم
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
ضد درد، مسکن درد
ضد کرم
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور
مشمع دارویی
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

صمغ
گچ