گیاه Aleurites fordii

Aleurites fordii
تونگ
3
Hemsl.
Tung Tree
2
Euphorbiaceae

عکس

7
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
ضد کرم، کرم کش
ضد ورم
قی آور

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

حشره کش
روغن غیر خوراکی