گیاه Alhagi maurorum

Alhagi maurorum
خارشتر مان دار، ترنجبین
2
Medik.
Camel Thorn
2
Leguminosae
A. camelorum. A. persarum. Hedysarum pseudalhagi.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ترنجبین

قسمت مورد استفاده

گل