گیاه Alisma plantago-aquatica

Alisma plantago-aquatica
قاشق شیطان، قاشق واش، غازیاغی، پاغازه
3
L.
Great Water Plantain
2
Alismataceae
A. parviflorum. A. subcordatum. A. triviale. Pursh.

عکس

0.9
0.45
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
پایین آورنده قند خون
پایین آورنده کلسترول خون
ضد بارداری
ضد باکتری
قابض
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه