گیاه Allium paradoxum

Allium paradoxum
پیاز زنگوله ای، سیرک زنگوله ای
2
(M.Bieb.)G.Don.
Few-Flowered Leek
5
Alliaceae

عکس

0.25
0.1
-
پیاز
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پایین آورنده کلسترول خون
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده