گیاه Alnus nepalensis

Alnus nepalensis
-
1
D.Don.
Nepalese Alder
0
Betulaceae

عکس

22
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
سوخت
ماده رنگ