گیاه Alnus nitida

Alnus nitida
-
1
(Spach.)Endel.
-
0
Betulaceae
Clethropsis nitida.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ