گیاه Alnus rhombifolia

Alnus rhombifolia
-
2
Nutt.
White Alder
2
Betulaceae

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پوست
تسهیل کننده زایمان
قابض
قی آور
محرک تعریق
مخفف سل
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها
گل

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
سبد
سوخت
ماده رنگ
مراقبت کودک