گیاه Alnus rugosa

Alnus rugosa
-
2
(Du Roi.)Spreng.
Speckled Alder
0
Betulaceae
A. incana rugosa. (Duroi.)Clausen.

عکس

22
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
چشمی
ضد درد
قابض
قی آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مسکن دندان درد
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی معده
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
تثبیت خاک
چوب
ماده رنگ