گیاه Alnus sinuata

Alnus sinuata
-
1
(Regel.)Rydb.
Sitka Alder
2
Betulaceae
A. viridis sinuata. (Reg.)Love.&Love.

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
قابض
قی آور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
تانین
تثبیت خاک
چوب
سوخت