گیاه Alnus tenuifolia

Alnus tenuifolia
-
2
Nutt.
Mountain Alder
2
Betulaceae
A. incana tenuifolia. (Nutt.)Breitung.

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
تب بر
ضد درد
قابض
قی آور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
تانین
تثبیت خاک
چوب