گیاه Alnus viridis crispa

Alnus viridis crispa
-
2
(Aiton.)Turrill.
American Green Alder
2
Betulaceae
A. crispa. (Ait.)Pursh. A. sinuata.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
بندآورنده خون
پوست
سقط آور
ضماد
قابض
قاعده آور
قی آور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ
مراقبت از دندان