گیاه Althaea officinalis

Althaea officinalis
ختمی
5
L.
Marsh Mallow
5
Malvaceae

عکس

1.2
0.75
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
بله
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد سرفه
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین تخم مرغ
چای
ریشه

سایر موارد استفاده

چسب
روغن غیر خوراکی
فیبر
مراقبت از دندان