گیاه Amelanchier canadensis

Amelanchier canadensis
-
1
(L.)Medik.
Juneberry
4
Rosaceae
A. oblongifolia. Mespilus canadensis.

عکس

6
3
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضد عفونی کننده
ضد کرم

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

بادشکن
پایه (قلمه)
پرچین
چوب