گیاه Amelanchier stolonifera

Amelanchier stolonifera
-
1
Wiegand.
Quebec Berry
5
Rosaceae
A. spicata. non (Lam.)K.Koch.

عکس

1.5
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه