گیاه Ammi visnaga

Ammi visnaga
خلال دندان
5
(L.)Lam.
Visnaga
2
Umbelliferae

عکس

0.75
0.4
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

دافع سنگ ادراری
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد آسم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

مراقبت از دندان