گیاه Andromeda polifolia

Andromeda polifolia
-
1
L.
Marsh Andromeda
2
Ericaceae

عکس

0.3
0.6
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قفسه سینه

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

تانین