گیاه Anemone altaica

Anemone altaica
-
1
C.A.Mey.
-
0
Ranunculaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

محرک
مقوی معده