گیاه Anemone nemorosa

Anemone nemorosa
-
1
L.
Wood Anemone
0
Ranunculaceae

عکس

0.15
0.3
-
چندساله
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
ضد روماتیسم
مقوی، تونیک
هومئوپاتی