گیاه Anemone quinquefolia

Anemone quinquefolia
-
1
L.
Wind Flower
0
Ranunculaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تاول زا