گیاه Anemone vitifolia

Anemone vitifolia
-
2
DC.
-
0
Ranunculaceae

عکس

1
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
ضد روماتیسم
ضد کرم، کرم کش
مسکن دندان درد

سایر موارد استفاده

حشره کش
فتیله/مواد آتش زا