گیاه Anemonella thalictroides

Anemonella thalictroides
-
1
(L.)Spach.
Rue-Anemone
2
Ranunculaceae
Anemone thalictroides. Syndesmon thalictroides. Thalictrum anemonoides.

عکس

0.1
0.04
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

ریشه