گیاه Anemopsis californica

Anemopsis californica
-
2
(Nutt.)Hook.&Arn.
Yerba Mansa
2
Saururaceae
Houttuynia californica.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
قلیایی
نه
بله
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تصفیه کننده خون، مصفای خون
شکایات یا مشکلات زنان
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد درد، مسکن درد
ضد ورم
قابض
مخفف سل
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

گردن بند