گیاه Aquilegia jonesii

Aquilegia jonesii
-
1
Parry.
Columbine
3
Ranunculaceae

عکس

0.05
0.05
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد انگل- انگل کش
ضد تومور
محرک تعریق

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

انگل کش