گیاه Aquilegia karelinii

Aquilegia karelinii
-
0
(Baker.)O.&B.Fedtsch.
-
3
Ranunculaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

انگل کش
جوهر