گیاه Aralia mandschurica

Aralia mandschurica
-
2
Rupr.&Maxim.
Manchurian Angelica Tree
2
Araliaceae

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
ضد نفخ
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ