گیاه Aristolochia clematitis

Aristolochia clematitis
-
2
L.
Birthwort
0
Aristolochiaceae

عکس

0.7
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
سقط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
قاعده آور
محرک
محرک تعریق

قسمت مورد استفاده

گل