گیاه Aristolochia molissima

Aristolochia molissima
-
2
Hance.
-
0
Aristolochiaceae

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سیتوتوکسیک، سلول کش
ضد درد
ضد نفخ
ضد ورم