گیاه Aristolochia reticulata

Aristolochia reticulata
-
2
Nutt.
Texas Dutchman's Pipe
0
Aristolochiaceae

عکس

0.4
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
محرک
محرک تعریق
مقوی معده