گیاه Aristolochia tomentosa

Aristolochia tomentosa
-
2
Sims.
Dutchman's Pipe
0
Aristolochiaceae

عکس

10
1
-
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پادزهر
تب بر
خلط آور
محرک
محرک تعریق
مسکن دندان درد
مقوی، تونیک