گیاه Artemisia biennis

Artemisia biennis
درمنه مرتفع، درمنه دو ساله
1
Willd.
Biennial Wormwood
1
Compositae

عکس

1
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد انگل- انگل کش
ضماد

استفاده خوراکی

بذر