گیاه Artemisia frigida

Artemisia frigida
-
2
Willd.
Fringed Wormwood
2
Compositae

عکس

0.3
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد عفونی کننده
ضد کرم، کرم کش
ضماد
محرک
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

اسانس
دورکننده
ماده رنگ
ماسک خوشبو