گیاه Asarum arifolium

Asarum arifolium
-
1
Michx.
-
0
Aristolochiaceae
A. grandiflorum.

عکس

0.15
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

قسمت مورد استفاده

ریشه
گل

سایر موارد استفاده

اسانس