گیاه Asarum canadense

Asarum canadense
زنجبیل وحشی، تکر
3
L.
Snake Root
4
Aristolochiaceae

عکس

0.1
0.5
خزان کننده
چندساله
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی بیوتیک
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
خلط آور
ضد آسم
ضد بارداری
ضد تومور
ضد کرم
ضد نفخ
ضماد
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

بخور دادن
پوشش زمین