گیاه Asarum forbesii

Asarum forbesii
-
1
Maxim.
Du Heng
0
Aristolochiaceae

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد سرفه
ضد کرم
متفرقه