گیاه Asarum heterotropoides

Asarum heterotropoides
-
2
F.Schmidt.
-
0
Aristolochiaceae

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیحس کننده موضعی
ضد تب
ضد درد، مسکن درد
ضد سرفه
کاهنده فشارخون
محرک تعریق
مدر، ادرارآور