گیاه Asimina triloba

Asimina triloba
پاوپاو
2
(L.)Dunal.
Papaw
4
Annonaceae
Annona triloba.

عکس

4.5
4
خزان کننده
درختچه
کند
بله
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد انگل- انگل کش
قی آور
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
حشره کش
فیبر
ماده رنگ