گیاه Asperula tinctoria

Asperula tinctoria
-
0
L.
Dyer's Woodruff
0
Rubiaceae
Galium triandrum.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ