گیاه Asplenium trichomanes

Asplenium trichomanes
سپرزدارو
1
L.
Maidenhair Spleenwort
1
Polypodiaceae

عکس

0.4
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
قاعده آور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

چای