گیاه Begonia palmata

Begonia palmata
-
1
D.Don.
-
1
Begoniaceae
B. laciniata. Roxb.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد ورم
قابض

استفاده خوراکی

برگ