گیاه Benincasa hispida

Benincasa hispida
خربزه زمستانی
3
(Thunb.)Cogn.
Wax Gourd
2
Cucurbitaceae
B. cerifera.

عکس

6
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
زنبور ها
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
تب بر
خلط آور
سرطان
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
گل
میوه

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)